បទយកការណ៍ស្តីពី«ប្រាសាទបុរាណប្រវត្តិសាស្រ្តសំបូព្រៃគុកជារមណីយដ្ឋានបែបស្ងប់ស្ងាត់»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា