សម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែន ច្រានចោលព័ត៍មានដែលថាបិទប្រទេសខណៈកូវីដផ្ទុះទ្បើង