លោកអូបាម៉ា ថាការមិនទទួលស្គាល់ បរាជ័យរបស់លោកដូណាល់ ត្រាំ គឺជាជំហានដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ