មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក ចេញមុខច្រានចោល ការចោទប្រកាន់របស់លោក ត្រាំ

https://youtu.be/u5_8yu3gTWE