សម្ដេច ស​ ខេង ផ្ដល់គ្រាប់ពូជកសិកម្ម ជូនពលរដ្ឋ ៣.៥០០គ្រួសារនៅខេត្តព្រៃវែង