ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០១នាក់​ និងមិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត