ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញ១០ចំណុចពីរបៀបធ្វេីចត្តាឡីស័កនៅតាមផ្ទះ​ ឫមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត