ក្រសួងសុខាភិបាលកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងធ្វើចត្តាឡីស័ក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត