កូរ៉េខាងត្បូងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីត១៩​ថ្មីចំនួន១២៦ករណី