ចិនហាមឃាត់អ្នកដំណើរពីអង់គ្លេស បារាំង បែលហ្ស៊ិក ហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-១៩