រដ្ឋាភិបាលចិន ថ្វាយគ្រឿងឥស្សិរយស << មិត្តភាព នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន>> ដល់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ