អាមេរិកបន្តបំបែកកំណត់ត្រាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ «ច្រើនជាង១១ម៉ឺននាក់ក្នុង២៤ម៉ោង» ខណៈកំពុងផ្ទុះបាតុកម្មតវ៉ាជុំវិញការរាប់សន្លឹកឆ្នោត