វីដេអូ៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បើកកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការ​ឯកភាព​រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ពិភាក្សាការការពារសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ ក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ៩ វិច្ឆិកា