ចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិតធ្ងន់នៅតួកគី កាលពីសប្តាហ៍មុន បន្តកើនដល់១១៤នាក់

https://youtu.be/UxUHSyB0LJw