អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ៖ មនុស្ស៦៣នាក់ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងបទល្មើសគ្រឿងញៀន