ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងសម្តេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិត សៅរ៍ ច័ន្ទថុល និមន្ត និងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រោះព្រំរថយន្តផ្សាយផ្ទាល់ (OB Van) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងសម្តេចព្រះធម្មលិខិតបណ្ឌិត សៅរ៍ ច័ន្ទថុល ឧត្តមទីប្រឹក្សា គណៈមហានិកាយ និមន្ត និងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រោះព្រំរថយន្តផ្សាយផ្ទាល់ (OB Van) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា