(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើដល់ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវគម្រោងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្តព្រះសីហនុ អនុវត្តឱ្យបានឆាប់រហ័ស