(វីដេអូ)៖ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសិង្ហបុរីចប់អាណត្តិ បានចូលជួបជម្រាបលា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍