ភ្ញៀវទេសចរណ៍ជាង៥ម៉ឺន បានមកកម្សាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក