ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន01នាក់ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា:លោកចេមហួត