បទ ៖ អំបុកស្រូវថ្មី

បទ ៖ អំបុកស្រូវថ្មី
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ស៊ី បរិញ្ញា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក ចន សារ៉ាវុធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ឡុង គឹមលាង
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា