បទ ៖ អនុស្សាវរីយ៍កងទ័ពជើងទឹក

បទ ៖ អនុស្សាវរីយ៍កងទ័ពជើងទឹក
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជា សុភឺន និង កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា និង លោក ហួត ហួន
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ឡុង គឹមលាង
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា