បទ ៖ ទូកយើងត្រូវខ្នាត (លំនាំបទ ទូកត្នោត)

បទ ៖ ទូកយើងត្រូវខ្នាត (លំនាំបទ ទូកត្នោត)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក គង់ រដ្ឋា និង អ្នកនាង សេង ណាលីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ហួត ហួន
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ឡុង គឹមលាង
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា