ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា:លោកចេមហួត