បទយកការណ៍៖ សហគមន៍ទេសចរណ៍បាគងភូមិខ្ញុំខេត្តសៀមរាបកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកស្រីធៀង ស្រីមុំ