អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ អត្ថន័យពិធីបុណ្យអុំទូក

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង ៖ អត្ថន័យពិធីបុណ្យអុំទូក
ច្រៀងដោយ ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
និពន្ធអត្ថបទ ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
ផលិតជាស្លាយវីដេអូ ៖ ម៉ានូ+លីដា
គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ លោកជំទាវ ឈឹមពៅ សុកាន់ឌី អគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា