បទយកការណ៍៖ “ការស្ថាបនាផ្លូវ ៣៨ខ្សែ នៅក្រុងសៀមរាប នឹងរួមចំណែកទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ ក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ —