បទ ៖ ម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រ (លំនាំបទយីកេ មើលផ្កាចម្ប៉ា)

បទ ៖ ម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រ (លំនាំបទយីកេ មើលផ្កាចម្ប៉ា)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ចាន់ សុធី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ចិក សំណាង
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ
គូសក្រាហ្វិក ៖ គីមសេង+នេត+ធីរដ្ឋា
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
សម្លៀកបំពាក់ ៖ លោកស្រី ពឿន ថារី
ដឹកនាំថត ៖ គឹមហ៊ាប+សក្ការៈបុប្ផា+ប៊ុនណា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា