កម្ពុជានាំចេញជ័រកៅស៊ូជាង២០ម៉ឺនតោន បានចំណូលជាង២៧០លានដុល្លារ នៅរយៈពេល៩ខែឆ្នាំនេះ