រាជបុត្រស្ដេចព្រុយណេ ចូលទិវគ្គតក្នុងព្រះជន្ម៣៨វស្សា មេដឹកនាំអាស៊ានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ