ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន02នាក់និងមិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មី

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត