បទ ៖ រៀបការក្រោយកឋិនទាន

បទ ៖ រៀបការក្រោយកឋិនទាន
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ផលិតជាវីដេអូ ៖ ប៊ុនណា+នេត+គីមសេង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា