សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ញើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថាននៅបន់អភិវឌ្ឍន៍កោះនរា