ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន០១នាក់ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត