(វីដេអូ)៖ឯកឧត្តម ថោង ខុន ដឹកនាំប្រតិភូ ចុះចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ