បទ ៖ និស្ស័យកោះពេជ្រ-កោះនរា (លំនាំបទ បំពេរទិព្វសូដាច័ន្ទ)

បទ ៖ និស្ស័យកោះពេជ្រ-កោះនរា (លំនាំបទ បំពេរទិព្វសូដាច័ន្ទ)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក អ៊ឹង ប៊ុនលាភ
និពន្ធទំនុកច្រៀងថ្មី ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ផលិតវីដេអូ ៖ ប៊ុនណា+គីមសេង+នេត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា