ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មីនិងមិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មី

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត