បទយកការណ៍ ៖ពុទ្ធបរិស័ទនៅតែប្រតិបត្តិបុណ្យកឋិនទានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ខណៈជួបវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និងគ្រោះទឹកជំនន់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយលោក ភួង ឈុនលាង