ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយថ្មី ចំនួន ០៣នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត