បទយកការណ៍៖កសិករដាំឪឡឹកលឿងខេត្តសៀមរាបបង្ហាញបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍ដាំទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រីធៀង ស្រីមុំ