សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែង អបអរសាទរខួប២៩ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស ២៣តុលា

https://youtu.be/Uc8-Yy-iFRE