(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បន្តទទួលជំនួយពីសប្បុរសជន ដើម្បីយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់