បទ ៖ អនិច្ចាធម្មជាតិ (លំនាំបទ បង្គងក្អែក)

បទ ៖ អនិច្ចាធម្មជាតិ (លំនាំបទ បង្គងក្អែក)
ច្រៀងដោយ ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

គ្រប់គ្រងការផលិតដោយ ៖ លោកជំទាវ ឈឹម ពៅសុកាន់ឌី
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក ជា វិចិត្រ និង លោក យន់ ប៊ុនទៀង
ផលិតវីដេអូ ៖ ប៊ុនណា+គីមសេង+នេត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន