(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន មាណែត និងលោកជំទាវ នាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោ និងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ជូនកុមារក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពិសេស