ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ដើម្បីពិនិត្យជាលើកចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងសំណើរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរៀបចំ តាក់តែងសេចក្តី ព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ដើម្បីពិនិត្យជាលើកចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹង សំណើរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ លើទោសបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន រាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ