(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទទួលអំណោយពីសប្បុរសជន ដើម្បីយកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ ដោយសារទឹកជំនន់