ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​  និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត