ផ្អាកចរាចរណ៍បណ្តោះអាសន្នយានយន្តដឹកជញ្ជូនធុនធំគ្រប់ប្រភេទនៅផ្លូវមួយចំនួននៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត