ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គម Twitter បិទគណនីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត របស់លោក ដូណាល់ ត្រាំ

https://youtu.be/jcuVvX4v08s