សេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ស្ដីពី វិធានការសុវត្ថិភាពនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលអាចរងជំនន់ទឹកភ្លៀង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត